2013 m. kovo 27 d., trečiadienis

Pradėjome svarstyti bibliotekų specialistams ir vartotojams su specialiais poreikiais ateities pasaulius

Kovo 25 d. įvyko dar vienas scenarijų kūrimo seminaras, kurio tikslas – apibūdinti bibliotekų ateities pasaulius. Šį kartą seminare dirbo trys grupės – Bibliotekos regionams, Bibliotekos specialistams ir Bibliotekos vartotojams su specialiais poreikiais. Seminare dalyvavo net 46 dalyvių, kurie atstovavo įvairias institucijas ir žinybas (žr. 1 pav.).

Seminare dalyvavo - 46 procentai: bibliotekos ir informacijos organizacijos, 15 procentų - asociacijos, 11 procentų - ministerijos ir žinybos, 11 procentų - pelno nesiekiančios organizacijos, 9 procentai - mokslo ir studijų institucijos, 4 procentai - verslo įmonės, 4 procentai - projektų atstovai
1 pav.

Grupė „Bibliotekos specialistams“ nagrinėjo pasaulius, kuriuos suformavo dvi jėgos: Šalies ekonominė būklė ir „Bibliotekų vaidmuo tenkinant visuomenės informacijos poreikius“ (žr.  2 pav.).

Grupė „Bibliotekos specialistams“ nagrinėjo pasaulius, kuriuos suformavo dvi jėgos: Šalies ekonominė būklė ir „Bibliotekų vaidmuo tenkinant visuomenės informacijos poreikius“
2 pav.

Jėga „Šalies ekonominė būklė“ kinta dviem priešingom kryptimis:

Gerėja:

 • Lietuvoje didėja užsienio kapitalo investicijos.
 • Lietuvos verslas klesti, steigiamos gerai apmokamos darbo vietos.
 • Auga gyventojų pajamos.
 • Mokesčių sistema stabilizuojasi.
Blogėja:

 • Lietuvoje reikšmingai sumažėja užsienio kapitalo investicijų.
 • Šalies verslas smunka, nesteigiamos naujos darbo vietos.
 • Mažėja gyventojų pajamos.
 • Mokesčių sistema destabilizuojasi (nuolat kinta).
            Jėga „Bibliotekų vaidmuo tenkinant visuomenės informacijos poreikius“ kinta dviem priešingom kryptimis:

Didėja:

 • Bibliotekos įtraukiamos į įvairių valstybinių programų įgyvendinimą.
 • Bibliotekų organizacijų įtaka šalies politikai auga.
 • Politikai ir visuomenė pripažįsta bibliotekas svarbiomis veikėjomis tenkinant visuomenės informacijos poreikius.
Mažėja: 

 • Bibliotekos neįtraukiamos į įvairių valstybinių programų įgyvendinimą.
 • Bibliotekų organizacijų įtaką šalies politikai nereikšminga.
 • Politikai ir visuomenė neprįpažįsta bibliotekas svarbiomis veikėjomis tenkinant visuomenės informacijos poreikius.
Grupė „Bibliotekos vartotojams su specialiais poreikiais“ nagrinėjo keturis pasaulius, kuriuos suformavo tokios jėgos: „Autorių teisių apsaugos reglamentavimas“ ir „Gyvenimo lygis“ (žr. 3 pav.) .

Grupė „Bibliotekos vartotojams su specialiais poreikiais“ nagrinėjo keturis pasaulius, kuriuos suformavo tokios jėgos: „Autorių teisių apsaugos reglamentavimas“ ir „Gyvenimo lygis“
3 pav.

Jėga „Autorių teisių apsaugos reglamentavimas“ kinta dviem priešingom kryptim:

Pasiekiama interesų pusiausvyra: 

 • Randami įvairias interesų grupes tenkinantys teisiniai sprendimai.
 • Vartotojams tampa nesudėtinga įgyvendinti įstatymų reikalavimus.
 • Teisiniai sprendimai nepriklauso nuo technologijų plėtros.
 •  Autorių teisių apsauga tampa nesudėtinga bet kuriose terpėse.
Nesutarimai didėja:

 • Daugėja teisinių ginčų dėl autorių teisių pažeidimų.
 • Vis daugiau vartotojų nepaiso autorių teisių nuostatų.
 •  Technologijų plėtra lenkia teisinius sprendimus.
 •  Vis daugiau chaoso saugant autorių teises virtualioje terpėje.
Jėga  „Gyvenimo lygis“ kinta dviem priešingom kryptimis:   

Gerėja:

 • Didėja perkamoji galia.
 • Daugėja darbo vietų.
 • Neįgalieji pajėgūs savarankiškai išsilaikyti be paramos.
Blogėja: 

 • Mažėja perkamoji galia.
 • Didėja nedarbas.
 • Daugėja išlaikymo (valstybės ir kt.) reikalingų neįgaliųjų.
Grupė „Bibliotekos regionams“ nagrinėjo ateities pasaulius, parodytus 4 pav. Šiuose pasauliuose veikia dvi jėgos – „Informacijos vartosena“ ir „Valstybės ekonominė politika“.


Grupė „Bibliotekos regionams“ nagrinėjo ateities pasaulius, parodytus 4 pav. Šiuose pasauliuose veikia dvi jėgos – „Informacijos vartosena“ ir „Valstybės ekonominė politika“
4 pav. 


Jėga „Informacijos vartosena” kinta tokiomis kryptimis:

Paprastėja:
 • Didėjant informacijos kiekiui plačiai naudojamos automatizuotos informacijos atrankos ir analizės priemonės.
 • Dėl įvairių informacijos vartojimą palengvinančių priemonių – tai paprasta, greitai atliekama veikla.
 • Informacijai vartoti nereikia specialių įgūdžių.

Sudėtingėja:
 • Didėjant informacijos kiekiui sudėtinga atrinkti, įvertinti ir naudoti informaciją.
 • Egzistuojančios priemonės nepalengvina informacijos vartojimo, kuris tampa sudėtinga, laikui imli veikla.
 • Informacijai vartoti reikia vis daugiau specialių įgūdžių.

Jėga Valstybės ekonominė politika” kinta tokiomis kryptimis: 

Socialinė:
 • Orientuojamasi į gyventojų materialinių gyvenimo sąlygų gerinimą kaip į šalies ekonominės gerovės prielaidą.
 • Skatinama verslo socialinė atsakomybė ir bendradarbiavimas.
 • Įvairių gyventojų grupių interesai ir teisės matomi, ginami, tenkinami įvairių grupių poreikiai.

Neoliberali:
 • Orientuojamasi į turto sukūrimą, valstybės makroekonomikos rodiklių gerinimą neatsižvelgiant į atskirų socialinių grupių gerbūvį. 
 • Skatinamas verslo konkurentiškumas.
 • Įvairių gyventojų grupių interesai ir teisės nematomi, neginami, į jų poreikius neatsižvelgiama.
Kiekviename pasaulyje veikė nuspėjamos jėgos, t.y. tos, kurių kaitos kryptis ankstesnių seminarų dalyviai laikė nuspėjamomis.

Renginyje buvo siekiama apibūdinti pagrindinius pokyčius, vykstančius ateities pasauliuose, kurie turi įtakos valstybinės reikšmės specialiosioms, skirtoms vartotojams su specialiais poreikiais ir apskričių viešosioms bibliotekoms. Šių apibūdinimų pagrindu tolesniuose seminaruose bus toliau plėtojamas scenarijų turinys.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams, kurie turėjo atlikti nemažai gana sudėtingų užduočių ir laukiame jūsų kituose scenarijų kūrimo renginiuose!

Seminaro dalyvių sąrašas pridedamas šiame faile.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą