2013 m. vasario 5 d., antradienis

Trečiasis scenarijų kūrimo seminaras teminėms grupėms "Bibliotekos regionams" ir "Bibliotekos mokslininkams"

Vasario 4 d. įvyko trečiasis Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų scenarijų kūrimo renginys „Bibliotekų ateities raidą lemsiantys pasauliai“. Šis seminaras ypatingas tuo, kad jau pradėjo ryškėti pirmieji rezultatai - ateities pasaulių pamatai.


Pažymėtina, kad įvykus šiam seminarui bendrasis visų scenarijų kūrimo renginių dalyvių skaičius pasiekė net 105 asmenų. Taigi, jau daugiau negu šimtas žmonių prisidėjo prie valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų scenarijų kūrimo!

Seminare dirbo dvi teminės grupės – „Bibliotekos regionams“ ir „Bibliotekos mokslininkams“. Seminare dalyvavo įvairių organizacijų atstovai (žr. diagramą). Dalyvių sąrašą galima peržiūrėti čia.

Šiame etape kiekviena grupė dirbo su keturiais ateities pasauliais (2023 m.), sukurtais ankstesniuose seminaruose. Scenarijuose svarstyti maksimalūs jėgų pokyčiai, nes scenarijų kūrimo siekis - pateikti galimų pokyčių spektro įvairovę. Primename, kad scenarijai - tai nėra ateities prognozės, bet verčiau ateities veiklos modeliavimo priemonė.

Grupė „Bibliotekos mokslininkams“ nagrinėjo keturis ateities pasaulius, kurie susiformavo dviejų jėgų pokyčių sąveikoje (žr. 1 pav.).
1 pav. Scenarijai grupėje "Bibliotekos mokslininkams"

Šiuose pasauliuose veikė tokios jėgos: Ekonomikos būklė ir Atvira prieiga.

Jėgų pokyčiai priešingomis kryptimis leido sukurti keturias ateities alternatyvas. Ekonominė būklė scenarijų matricoje kinta tokiomis kryptimis:

Gerėja: 

 • Auga Lietuvos BVP ir kiti gamybos rodikliai. 
 • Lietuvos eksportas viršija importą kiekybiškai ir kokybiškai. 
 • Euro zona stabilizuojasi, o Lietuvos finansų būklė gerėja. 
 • Auga gyventojų perkamoji galia. 

Blogėja:

 • Mažėja BVP ir kiti gamybos rodikliai. 
 • Lietuvos gamintojų produkcija neturi paklausos rinkoje. 
 • Finansų rinka destabilizuojasi ir auga infliacija. 
 • Mažėja gyventojų perkamoji galia. 


 Atvira prieiga kinta tokiomis kryptimis:

Plečiasi: 

 • Daugėja atviros prieigos informacijos šaltinių. 
 • Griežtėja mokslo finansuotojų reikalavimai skelbti tyrimų rezultatus per atviros prieigos kanalus. 
 • Vis daugiau mokslo bendruomenės narių ir vadovų remia atviros prieigos judėjimą ir šaltinius. 


Nunyksta:

 • Įtvirtinami reikalavimai vertinti mokslo institucijas ir mokslininkus tik pagal komercinių žurnalų publikacijas. 
 • Komercinių leidėjų įtaka politikams ir mokslo institucijos auga. 
 • Atviros prieigos judėjimas praranda palaikymą. 


Grupė „Bibliotekos regionams“ nagrinėjo ateities pasaulius, parodytus 2 pav.


2 pav. Scenarijai grupėje "Bibliotekos regionams"

Šiuose pasauliuose veikia dvi jėgos: Informacijos vartosena ir Valstybės ekonominė politika.

Informacijos vartosena kinta tokiomis kryptimis:

Paprastėja: 

 • Didėjant informacijos kiekiui plačiai naudojamos automatizuotos informacijos atrankos ir analizės priemonės. 
 • Dėl įvairių informacijos vartojimą palengvinančių priemonių – tai paprasta, greitai atliekama veikla. 
 • Informacijai vartoti nereikia specialių įgūdžių. 

Sudėtingėja: 

 • Didėjant informacijos kiekiui sudėtinga atrinkti, įvertinti ir naudoti informaciją. 
 • Egzistuojančios priemonės nepalengvina informacijos vartojimo, kuris tampa sudėtinga, laikui imli veikla. 
 • Informacijai vartoti reikia vis daugiau specialių įgūdžių. 


Valstybės ekonominė politika kinta tokiomis kryptimis:

Socialinė: 

 • Orientuojamasi į gyventojų materialinių gyvenimo sąlygų gerinimą kaip į šalies ekonominės gerovės prielaidą. 
 • Skatinama verslo socialinė atsakomybė ir bendradarbiavimas. 
 • Įvairių gyventojų grupių interesai ir teisės matomi, ginami, tenkinami įvairių grupių poreikiai. 

Neoliberali: 

 • Orientuojamasi į turto sukūrimą, valstybės makroekonomikos rodiklių gerinimą neatsižvelgiant į atskirų socialinių grupių gerbūvį. 
 • Skatinamas verslo konkurentiškumas. 
 • Įvairių gyventojų grupių interesai ir teisės nematomi, neginami, į jų poreikius neatsižvelgiama. 

Kiekviename pasaulyje veikė nuspėjamos jėgos, t.y. tos, kurių ateities kaitos kryptį dalyviai nustatė ankstesniame seminare.

Renginyje buvo siekiama apibūdinti pagrindinius pokyčius, vykstančius ateities pasauliuose, kurie turi įtakos valstybinės reikšmės mokslinėms ir apskričių viešosioms bibliotekoms. Šių apibūdinimų pagrindu tolesniuose seminaruose bus toliau plėtojamas scenarijų turinys.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams, kurie turėjo atlikti nemažai gana sudėtingų užduočių ir laukiame jūsų kituose scenarijų kūrimo renginiuose!