2013 m. gegužės 14 d., antradienis

Penkių mėnesių trukmės scenarijų tyrime dalyvavo net 168 žmonės

5 mėnesių trukmės Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų ateities scenarijų tyrime dalyvavo net 168 dalyviai iš įvairių institucijų (dalyvių sąrašas). Ateities scenarijų tyrimas – tai 8 seminarų ciklas, kuriame atskirose grupėse – Bibliotekos mokslininkams, Bibliotekos regionams, Bibliotekos specialistams ir Bibliotekos vartotojams su specialiais poreikiais, buvo kuriamos bibliotekų ateities raidos alternatyvos.

asociacijos - 10 proc., bibliotekos - 33 proc., informacijos centrai - 4 proc., kiti dalyviai - 1 proc., kultūros institucijos - 2 proc., pelno nesiekiančios organizacijos - 9 proc., projektai - 3 proc., studijų ir/ar mokslo institucijos - 15 proc., valstybės valdymo institucijos ir žinybos - 17 proc., verslo įmonės - 6 proc.


Tyrimo seminaruose buvo sukurti net 16 scenarijų.

Grupėje „Bibliotekos regionams“ scenarijų pagrindą sudarė dvi jėgos – informacijos vartosena ir valstybės ekonominė politika. Dalyvių manymu, informacijos vartosena ateityje gali paprastėti/sudėtingėti, o valstybės ekonominė politika pakrypti neoliberalia ar socialine linkme. Atitinkamai, dvi grupės, kurios dirbo lygiagrečiai, sukūrė aštuonis scenarijus:
 • „Atrastas rojus“, „Infosociumas“ – pasaulis, kuriame pasiekti ir naudotis informacija paprasta, o valstybės ekonominė politika – socialinė.
 • „Bendradarbiaujant įvyksta stebuklai“, „Mokymasis visą gyvenimą“ – ateities scenarijus, kuriame naudotis informacija sudėtinga, o valstybės ekonominė politika – socialinė. 
 • „Džiunglės“, „Veržlumas ir greitis“ – paprastai naudojamos ir sąlyginai prieinamos informacijos pasaulis, kuriame valstybės ekonominė politika pakrypsta neoliberalia linkme.
 • „Nuolatinių pastangų neatsilikti pasaulis“, „Adamo Smito anūkų pasaulis“ – scenarijus, kuriame esant neoliberaliai ekonominei politikai naudotis ir pasiekti informaciją sudėtinga.
Visi grupės „Bibliotekos regionams“ dalyvių sukurti ateities pasauliai bus integruoti į 4 scenarijus.

Grupėje „Bibliotekos mokslininkams“ keturis ateities scenarijus suformavo dvi jėgos – Atvira prieiga ir ekonomikos būklė. Dalyvių nuomone, Lietuvoje atviros prieigos judėjimas ateityje gali plėtotis dviem kryptimis – plėstis arba nunykti, tuo tarpu ekonomikos būklė gali pablogėti arba pagerėti. Šių jėgų sąveikoje gimė keturi scenarijai:
 • „Realistinis“ – šiame ateities vaizdinyje atvira prieiga plečiasi pablogėjusios ekonomikos būklės sąlygomis.
 • „Kova už buvį“ – scenarijuje atvira prieiga nunyksta gerėjant ekonomikos būklei. 
 • „Utopinis filantropinis“ ateities pasaulis vaizduoja, kas atsitiktų esant gerėjančiai ekonomikos būklei ir plečiantis atviros prieigos judėjimui Lietuvoje. 
 • „Revoliucija vis tiek bus“ – šis pasaulis vaizduoja situaciją, kai atvira prieiga nyksta, o ekonomikos būklė blogėja.
Grupėje „Bibliotekos vartotojams su specialiais poreikiais“ ateities scenarijus suformavo šios jėgos – Gyvenimo lygis ir autorių teisių apsaugos reglamentavimas. Dalyviai manė, kad gyvenimo lygis (turėtas omeny, žmonių su negalia gyvenimo lygis) gali augti arba mažėti, tuo tarpu autorių teisių apsaugos reglamentavimo srityje tarp įvairių interesų grupių gali atsirasti daugiau nesutarimų arba būtų pasiekta interesų pusiausvyra. Šių jėgų sąveikos pagrindu sukurti keturi scenarijai:
 • „Neturtingas, bet teisingas pasaulis“ – šiame pasaulyje žmonių su specialiais poreikiais gyvenimo lygis mažėja, tačiau pasiekiama interesų pusiausvyra autorių teisių apsaugos srityje. 
 • „Pilnavertė gebėjimų veikti ir dalyvauti visuomenė“ – tai pasaulis, kuriame neįgaliųjų žmonių gyvenimo lygis auga, o autorių teisių srityje vyrauja interesų pusiausvyra. 
 • „Čia nėra vietos senukams“ – tai ateities vaizdinys, kuris apibūdina mažėjančio gyvenimo lygio situaciją didėjant nesutarimams autorių teisių apsaugos srityje. 
 • „Bibliotekų spindesys ir skurdas“ – šis pasaulis apibūdina ateitį, kurioje augant žmonių su specialiais poreikiais gyvenimo lygiui didėja nesutarimai autorių teisių apsaugos srityje.
Grupėje „Bibliotekos specialistams“ dvi pagrindinės jėgos, suformavusios scenarijus – tai bibliotekų vaidmuo tenkinant visuomenės informacijos poreikius bei šalies ekonomikos būklė. Dalyvių nuomone, bibliotekų vaidmuo tenkinant visuomenės informacijos poreikius ateityje gali didėti arba mažėti, tuo tarpu šalies ekonomikos būklė – blogėti arba gerėti. Šių jėgų sąveikoje susiformavo keturi scenarijai:

 • „Virtualus pasaulis visur ir visada“ – šiame scenarijuje gerėjant šalies ekonomikai mažėja bibliotekų vaidmuo tenkinant visuomenės informacijos poreikius. 
 • „Matrica.lt 2030“ – šis ateities vaizdinys apibūdina situaciją, kai blogėjant šalies ekonomikai didėja bibliotekų vaidmuo tenkinant visuomenės informacijos poreikius. 
 • „Prarandamų galimybių pasaulis“ – šiame pasaulyje aptariamas pesimistinis scenarijus, kai mažėja bibliotekų vaidmuo tenkinant visuomenės informacijos poreikius blogėjant šalies ekonomikos būklei. 
 • „Žinių pasaulis kiekvienam“ – tai scenarijus, kuriame bibliotekų vaidmuo tenkinant visuomenės informacijos poreikius didėja, o šalies ekonomikos būklė – gerėja. 

Planuojama, kad galutinė mokslinė tyrimo ataskaita bus parengta šių metų birželio pabaigoje. Visas ataskaitos tekstas bus paskelbtas projekto LiBiTOP tinklaraštyje.

Kol kas vykstant analizei scenarijų turinio neatskleidžiame. Tačiau net iš sukurtų scenarijų sąrašo ir juos formuojančių jėgų pavadinimų galima spręsti, kad visoms nagrinėtoms bibliotekoms itin svarbi ekonominė aplinka, kurioje teks organizuoti savo veiklą. Kitos jėgos rodo specifiškas kiekvieno tipo bibliotekai aktualias problemas.

Naudodamasi proga projekto LiBiTOP komanda nori padėkoti visiems scenarijų tyrimo seminarų dalyviams už indėlį kuriant Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų ateities scenarijus.