2012 m. birželio 18 d., pirmadienis

Bibliotekų ateities scenarijų kūrimas: idėjos ir konsultacijos

Šių metų birželio 12-14 d. projekto LiBiTOP komanda skyrė daug dėmesio konsultacijoms dėl Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų ateities scenarijų tyrimo metodikos. Šiomis dienomis Lietuvoje lankėsi užsienio scenarijų planavimo ekspertai – Alain Wouters (konsultacinės kompanijos Whole Systems direktorius, Belgija) ir dr. Alex D. Wright (Open University strateginės vadybos lektorius ir scenarijų planavimo tyrėjas, Jungtinė Karalystė). Ekspertai apsilankė Lietuvos valstybinės reikšmės bibliotekose Vilniuje bei aplankė Kauno apskrities viešąją biblioteką. Nuoširdžiai dėkojame visų lankytų bibliotekų vadovams ir bibliotekininkams, kurie bendradarbiavo su mumis organizuojant šiuos vizitus ir papasakojo apie savo bibliotekas.

Birželio 13 d. įvyko seminaras-konsultacija Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų ateities scenarijai. Seminare-konsultacijoje aptarta:
  • projekto LiBiTOP ištakos, tikslai ir turinys,
  • tyrėjų pasiūlyta bibliotekų ateities scenarijų kūrimo eiga, 
  • galimi patobulinimai, 
  • galimos rizikos ir jų išvengimo būdai. 
Seminaro dalyviai –  užsienio scenarijų planavimo ekspertai, LiBiTOP projekto komanda, bibliotekininkystės specialistai, projektų „Bibliotekos pažangai“ ir „Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ (MOSTAF) atstovai.

Dalyviai atstovavo skirtingas sritis ir pasižymėjo įvairiomis kompetencijomis. Pavyzdžiui, iš projekto MOSTAF atstovų semtasi scenarijų kūrimo patirties, kadangi šiame projekte metodas taikytas kuriant Lietuvos mokslo ir studijų viziją „Mokslioji Lietuva 2030“. Projekto „Bibliotekos pažangai“ atstovai pasidalijo patirtimi bendradarbiaujant su bibliotekininkais, organizuojant komandinį darbą.  Bibliotekininkystės specialistai atskleidė bibliotekoms reikšmingus veikėjus, kuriuos svarbu įtraukti į ateities scenarijų kūrimo procesą.

 Ateities scenarijų kūrimas - tai interaktyvus metodas nagrinėti organizacijos ateities plėtros galimybes ir grėsmes kuriant ateities istorijas. Tai kokybinis metodas, kai ateities istorijos formuojamos pasitelkiant scenarijų kūrimo proceso dalyvių įžvalgas. Dažniausiai ateities istorijas kuria įvairių organizacijų atstovai, vienaip ar kitaip susiję su tiriamu sektoriumi (pvz., bibliotekomis). Ateities scenarijai padeda nubrėžti  organizacijų (pvz., bibliotekų) aplinkos pasikeitimų ateityje alternatyvas. Pagrindinis šio metodo taikymo produktas - ateities scenarijų naratyvai (pasakojimai). Jie paprastai naudojami priimant sprendimus dėl organizacijų egzistuojančių strategijų tobulinimo ar naujų strategijų kūrimo. Tai daroma gretinant egzistuojančias strategijas su galima organizacijos ateities aplinkos raidos alternatyva, arba kuriant strategijas, kurios leidžia pasirengti įvairiems galimiems ateities įvykiams. Svarbu suprasti, kad scenarijai - tai ne ateities prognozavimo, bet organizacinio mokymosi bei strateginio planavimo pagalbinis įrankis.

Seminare-konsultacijoje tyrėjų komanda pateikė dalyviams nemažai klausimų dėl scenarijų kūrimo organizavimo. Šie klausimai nagrinėti mažesnėse dalyvių grupėse bei apibendrinti visų dalyvių diskusijose.

Kūrybinis ateities scenarijų procesas vyksta organizuojant scenarijų kūrimo dalyvių susitikimų (seminarų) serijas. Jų sėkmė pirmiausiai priklauso nuo asmenų, dalyvaujančių šiame procese, motyvacijos ir kūrybiškumo. Todėl svarstyti scenarijų kūrimo komandos sudarymo ir jos įsitraukimo į kūrybinį ateities scenarijų kūrimo procesą užtikrinimo klausimai. Tyrėjų komanda gavo nemažai pasiūlymų dėl potencialių scenarijų kūrimo komandų dalyvių, jų įtraukimo būdų į scenarijų kūrimo darbą. Nagrinėta ir tai, kaip produktyviai organizuoti komandinį darbą scenarijų kūrimo seminaruose.

Renginio metu ne tik dalytasi idėjomis ir patirtimi, visa tai buvo fiksuojama lipniuose lapeliuose, kurie ir buvo naudojami kaip pagrindinė minčių lietaus priemonė. Taigi šiuo metu tyrėjai turi gausybę medžiagos tolesniam apdorojimui ir naudojimui kuriant Lietuvos nacionalinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų ateities scenarijų tyrimo metodiką.

Dėkojame visiems seminaro-konsultacijos dalyviams!

2012 m. birželio 10 d., sekmadienis

LiBiTOP pristatytas baigiamojoje projekto "Bibliotekos pažangai" konferencijoje

Birželio 7 d., ketvirtadienį, viešbutyje Crowne Plaza įvyko baigiamoji tarptautinė projekto "Bibliotekos pažangai" konferencija. Joje buvo pristatyti pagrindiniai projekto rezultatai ir pasiekimai. Nemažai dėmesio skirta ir viešųjų bibliotekų kaitos apmąstymams bei svarstymams, kas lauks šių bibliotekų ateityje, kokios galimybės joms atsiveria, kokie iššūkiai iškilo. Viename iš pranešimų "Lietuvos viešųjų bibliotekų praktikos kaita ir iššūkiai perspektyvoje", kurį parengė Vida Garunkštytė, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė, ir Zinaida Manžuch, projekto LiBiTOP tyrėjų grupės vadovė, diskutuota apie teigiamus pokyčius įvykusius viešosiose bibliotekose per pastaruosius kelis metus, problemas, kurias dar reikėtų spręsti bei pasirengimą ateitį. Kviečiame paskaityti!