2013 m. sausio 14 d., pirmadienis

Antras scenarijų kūrimo seminaras "Aplinkos jėgų poveikis bibliotekoms ir ateities kaita"

Penktadienį, sausio 11 d., įvyko dar vienas bibliotekų ateities scenarijų kūrimo seminaras „Aplinkos jėgų poveikis bibliotekoms ir ateities kaita“. Šiame seminare ankstesnio renginio rezultatų pagrindu dalyviai siekė nustatyti, kokios aplinkoje veikiančios jėgos turi didžiausią įtaką bibliotekoms, o jų ateities kaita per artimiausius 10 metų yra mažiausiai nuspėjama. Be to, seminare svarstyta, kokios organizacijos, susijusios su bibliotekomis bendra veikla, interesais, pastarosioms yra reikšmingiausios. Trumpa seminaro metodikos, turinio ir eigos apžvalga pateikiama žemiau esančiame įvadinio renginio pranešimo įraše.


Seminare dalyviai nagrinėjo įvairias aplinkos jėgas, kurios turi poveikį visoms arba tik tam tikrų rūšių bibliotekoms. Remdamiesi 1 seminaro „Pokyčiai bibliotekų aplinkoje“ diskusijų rezultatais tyrėjai suformulavo 29 jėgas, iš jų 13 jėgų turi įtaką visų tipų bibliotekoms (žr. lentelę).


Seminare dalyvavo net 61 įvairių organizacijų atstovas. Dalyvių pasiskirstymas pagal atstovaujamas organizacijas parodytas diagramoje.


Trečdalį seminaro dalyvių sudarė bibliotekų darbuotojai, tačiau nemažai dalyvių atstovavo mokslo ir studijų institucijas, ministerijas ir joms pavaldžias organizacijas.

Renginio rezultatų pagrindu tyrėjai parengs ateities scenarijų matricas, kurios bus nagrinėjamos kitame renginyje.

Nuoširdžiai dėkojame seminaro dalyviams ir laukiame jų ateinančiuose scenarijų kūrimo renginiuose! 

Seminaro dalyvių sąrašą galima peržiūrėti čia.