2012 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienis

Startavo bibliotekų ateities scenarijų kūrimo seminarai


Gruodžio 12 d. įvyko pirmasis Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų ateities scenarijų kūrimo seminaras Pokyčiai bibliotekų aplinkoje. Renginyje dalyviai atliko įvairias interaktyvias užduotis, skirtas nustatyti permainas, kurios gali turėti įtakos tiriamų bibliotekų ateities raidai per artimiausius 10 metų (t.y. iki 2023 metų). Seminare buvo siekiama:

• Aptarti tyrimo tikslą ir turinį, apibūdinti seminaro rezultatus ir jų panaudojimą scenarijams sukurti.
• Įsigilinti į tai, kas yra biblioteka ir kokioje aplinkoje ji veikia.
• Išnagrinėti, kokie pasaulyje ir Lietuvoje vykstantys politiniai, ekonominiai, socialiniai ir technologiniai pokyčiai gali turėti įtakos bibliotekų raidai per artimiausius 10 metų.
• Nustatyti, kokie su bibliotekomis susijusių organizacijų ir asmenų grupių pokyčiai gali turėti įtakos bibliotekų raidai per artimiausius 10 metų.
• Aptarti išskirtus bibliotekų aplinkos pokyčius ir juos lemiančias jėgas.


.
Renginio dalyviai – 42 bibliotekininkystės specialistai, mokslininkai, visuomenės veikėjai, vykdomosios valdžios ir savivaldos institucijų, asociacijų, pelno nesiekiančių ir visuomeninių organizacijų, verslo atstovai.


Darbas seminare vyko teminėse grupėse Bibliotekos regionams, Bibliotekos mokslininkams, Bibliotekos specialistams, Bibliotekos vartotojams su specialiaisiais poreikiais.

Susisteminę seminare išsakytas įžvalgas tyrėjai nustatys, kokios bibliotekų išorinės aplinkos jėgos paskatino dalyvių apibūdintus pokyčius. Šių jėgų sąrašas bus naudojamas kituose scenarijų kūrimo seminaruose.

Nuoširdžiai dėkojame visiems seminaro dalyviams!