2012 m. gegužės 18 d., penktadienis

Pristatome LiBiTOP tyrėjų komandą

Projekte LiBiTOP visus tyrimus atliks tyrėjų komanda. Kviečiame susipažinti su projektą vykdančia mokslininkų grupe.

dr. Zinaida Manžuch – tyrėjų komandos vadovė
dr. Z. Manžuch turi didelę ekspertinio darbo patirtį tarptautinėse ir nacionalinėse strateginius bibliotekų veiklos klausimus sprendžiančiose ekspertų grupėse. Nuo 2008 m. ji dalyvauja Europos bibliotekos vartotojų patariamojoje grupėje, nuo 2011 m. LR kultūros ministro pavedimu dr. Z. Manžuch atstovauja Lietuvą tarptautinėje ekspertų grupėje skaitmeninimo statistikos klausimais; 2011 m. dr. Z. Manžuch kaip ekspertė dalyvavo LR kultūros ministro sudarytoje darbo grupėje apskričių viešųjų bibliotekų funkcijoms įvertinti, nuo 2012 m. LR kultūros ministro ji paskirta eksperte į Lietuvos bibliotekų tarybą. Dr. Z. Manžuch paskelbusi mokslinių straipsnių pripažintuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose, skaičiusi pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Nuo 2003 m. dr. Z. Manžuch aktyviai dalyvauja bibliotekininkystės tyrimuose. Ji parengė taikomuosius mokslinius bibliotekininkystės ir informacijos tyrimus tarptautiniuose Europos Sąjungos finansuojamuose moksliniuose projektuose – CALIMERA, Bibliotekininkystės ir informacijos specialistų rengimas Europoje, TEL-ME-MOR, DigitalPreservationEurope, NUMERIC. Projekte LiBiTOP dr. Z. Manžuch užtikrins tyrėjų komandos sklandų darbą ir tyrėjos vaidmenyje dalyvaus visuose projekto tyrimuose. LiBiTOP projekte vertinga jos patirtis tarptautinėse ir nacionalinėse ekspertinėse darbo grupėse sprendžiant strateginius bibliotekų veiklos klausimus, taikomųjų mokslinių tyrimų rengimo patirtis.

Prof. dr. Elena Macevičiūtė – bibliotekininkystės tyrėja 
Profesorė Elena Macevičiūtė – tarptautinį pripažinimą pelniusi mokslininkė, turinti daugiau nei 20 metų bibliotekininkystės ir informacijos mokslinių tyrimų patirtį, dalyvavusi įgyvendinant ir organizuojant nacionalinius ir tarptautinius bibliotekininkystės projektus. Profesorės vadovavimo moksliniams tyrimams patirtis reikšmingai prisidės pirmą kartą Lietuvos bibliotekininkystės istorijoje įgyvendinant ateities plėtros scenarijų tyrimą ir kitus mokslinių tyrimų užduotis. Pažymėtina, kad prof. dr. E. Macevičiūtė turi didžiulę patirtį analizuojant informacijos paslaugas, informacijos valdymo procesus bibliotekose ir kitose (tame tarpe ir verslo) organizacijose. Naujausi profesorės mokslinės veiklos rezultatai apima nacionalinius Švedijos tyrimus tiek nagrinėjant bibliotekų veiklos problematiką, tiek analizuojant informacijos procesus verslo sektoriuje. Profesorė taip pat prisidėjo organizuojant ir įgyvendinant vienos iš aktualiausių mokslinėms, akademinėms ir nacionalinėms bibliotekoms krypties – skaitmeninių informacijos išteklių saugojimo – tarptautinius tyrimus ES moksliniame projekte SHAMAN. Prof. dr. Elenos Macevičiūtės moksliniai pasiekimai užtikrins aukštą tyrimų metodologinių sprendimų ir jų įgyvendinimo kokybę.

Doc. dr. Gintarė Tautkevičienė – bibliotekininkystės tyrėja

Doc. dr. Gintarė Tautkevičienė turi ilgametę taikomųjų bibliotekininkystės ir informacijos mokslinių tyrimų rengimo patirtį. Tyrėjos ir ekspertės vaidmeny doc. dr. Gintarė Tautkevičienė dalyvavo tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, kuriuose buvo gvildenama mokslinių ir akademinių bibliotekų paslaugų problematika (OpenAIRE, ir OpenAIRE plus, Lietuvos mokslo ir studijų e.dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams ir kt.), tyrė Lietuvos mokslininkų informacijos poreikius Lietuvos nacionaliniame projekte EMoDB.LT. Nuo 1998 m. doc. dr. Gintarė Tautkevičienė užima vadovaujančias pareigas Kauno technologijos universiteto bibliotekoje, kuri atlieka tiek aukštosios mokyklos, tiek mokslinės bibliotekos funkcijas. Lygiagrečiai doc. dr. Gintarė Tautkevičienė dirba Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete. Doc. dr. Gintarės Tautkevičienės profesinė, ekspertinė, mokslinio ir projektinio darbo patirtis atskleidžia puikų Lietuvos mokslinių bibliotekų strateginio raidos konteksto, vartotojų poreikių, paslaugų asortimento išmanymą bei ilgalaikę akademinio mokslinio darbo patirtį, būtiną atliekant projekte LiBiTOP numatytus tyrimus.

Renata Sadunišvili – socialinių tyrimų specialistė 
Renata Sadunišvili įgijo sociologijos magistrės kvalifikaciją ir turi 10 metų patirtį rengiant sociologinius tyrimus bibliotekininkystės, kultūros ir švietimo srityse: specialistė moderavo daugiau nei 900 fokusuotų diskusijų grupių ir atliko daugiau nei 350 interviu, parengė 15 taikomųjų kultūros, švietimo, bibliotekų, medicinos ir kt. sektorių problematiką gvildenančių sociologinių tyrimų. R. Sadunišvili ilgą laiką dirbo sociologinių tyrimų agentūroje RAIT, kurioje vadovaudavo, organizuodavo ir įgyvendindavo sociologinius tyrimus. Nuo 2008 m. R. Sadunišvili dalyvauja Lietuvos nacionaliniame projekte „Bibliotekos pažangai“, kuriame atliko eilę taikomųjų Lietuvos viešųjų bibliotekų vartotojų tyrimų. Pradedant nuo 2011 m. R. Sadunišvili – projekto „Bibliotekos pažangai“ poveikio vertinimo koordinatorė, atsakinga už projekto poveikio bibliotekoms tyrimų organizavimą ir vykdymą. R. Sadunišvili ilgametė sociologinių tyrimų organizavimo ir vykdymo patirtis, žinios apie bibliotekų sektorių, įgytos vykdant Lietuvos bibliotekų tyrimus, itin vertingos kuriant kuriant ir įgyvendinant projekte LiBiTOP numatytų tyrimų metodologinius sprendimus.Benas Adomavičius – strateginės vadybos specialistas 
Benas Adomavičius įgijo vadybos magistro diplomus – vadybos magistro Norvegijos aukštojoje verslo mokykloje; vadybos ir verslo administravimo magistro ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Šiuo metu ISM Vadybos ir ekonomikos universitete B. Adomavičius vadovauja vadovų magistrantūros strateginio valdymo programai. B. Adomavičius didžiulę strateginės vadybos ekspertinio ir konsultacinio darbo patirtį. Daugiau negu 6 metus jis konsultuoja ir teikia ekspertinę pagalbą tiek verslo, tiek viešojo sektoriaus institucijoms. Tarp jo konsultuotų organizacijų – Statoil Lietuva, Lietuvos kosmoso asociacija, Marijampolės apskrities viršininko administracija, Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos, UAB „Wavin“ ir daugelis kitų. Viešojo sektoriaus organizacijų, tame tarpe ir bibliotekų, konsultavimo patirtis lemia viešojo sektoriaus organizacijų veiklos pagrindų ir strateginio valdymo konteksto išmanymą. Pažymėtina, kad B. Adomavičiaus konsultacinė patirtis apima organizacijų strategijų kūrimą, todėl ji ypač vertinga LiBiTOP projekte. Rengiant LiBiTOP projekto tyrimų koncepcijas ir metodikas B. Adomavičius užtikrins strateginės vadybos metodų – scenarijų planavimo, veiklos vertinimo – kūrybišką ir inovatyvų taikymą bibliotekininkystės tyrimuose, prisidės prie kokybiškos galimybių studijos parengimo.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą