2012 m. vasario 20 d., pirmadienis

LiBiTOP - Lietuvos bibliotekų tinklo optimizavimo galimybių studija

2011 m. gruodžio 28 d. Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto LiBiTOP įgyvendinimo. Projektas vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto VP1-3 „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę VP1-3.2-ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“. Iniciatyva įgyvendinama 2012-2014 metais.

Įgyvendindant projektą LiBiTOP siekiama parengti strateginio planavimo priemones, kurios padėtų bibliotekų vadovams ir jų veiklą kuruojančioms valdžios institucijoms priimti sprendimus dėl bibliotekų ateities plėtros galimybių ir perspektyvų. Projektas LiBiTOP sutelkia pagrindinį dėmesį į valstybinės reikšmės ir apskričių viešąsias bibliotekas. Tikime, kad tai strategiškai svarbios Lietuvos bibliotekų tinklo dalyvės, kurios turi didžiulę įtaką visai tinklo plėtrai. Tačiau projekte atliekami tyrimai ir rezultatai glaudžiai siejasi su mokslinių, specialiųjų ir viešųjų bibliotekų raidos aspektais, todėl naudingi ir kitoms panašaus profilio bibliotekoms.

Projekto metu numatyta atlikti kelis Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų tyrimus:

• Išanalizuoti šių bibliotekų plėtros tendencijas ir veiksnius.
• Atlikti tiriamų bibliotekų ateities plėtros scenarijų tyrimą.
• Išanalizuoti bibliotekų strategijas, kiekybinius ir kokybinius veiklos rodiklius.
• Parengti valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų paskirties, funkcijų, paslaugų ir valdymo plėtros galimybių studiją.

Sprendžiant bibliotekų strateginės plėtros klausimus pirmą kartą Lietuvos bibliotekininkystės istorijoje taikomas scenarijų planavimo metodas. Tai netradicinė strateginio planavimo priemonė, kuri padeda įvertinti ir apsvarstyti įvairias bibliotekų ateities raidos galimybes įskaitant netikėtas plėtros įžvalgas. Projekte ateities įžvalgų kūrimui bus pasitelkiamos ne tik bibliotekininkystės, bet ir kitų sričių specialistų kompetencijos.

„Geriausias būdas nuspėti ateitį – ją sukurti“, – teigė vadybos guru Peteris Druckeris. Tikimės bibliotekininkų profesinės ir akademinės bendruomenės paramos kuriant Lietuvos bibliotekų ateities vizijas ir paverčiant jas strateginės plėtros rekomendacijomis.

Pagrindiniai faktai apie projektą:

Projektą įgyvendina: Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija; projekto partneris - Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija


Projekto vadovė: Irena Krivienė, Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos tarybos narė, Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė

Projekto tikslas:  parengti valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų paskirties, funkcijų, paslaugų ir valdymo plėtros galimybių studiją.

Projekto trukmė: 30 mėnesių (2012 m. gruodžio 28 d. - 2014 m. birželio 28 d.)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą